Lovingdog愛犬舍、 寵物配種、寵物移民、寵物美容課程及寵物美容服務,信譽良好為了提供最優質服務.

Lovingdog.net

Lovingdog.net成立於2004年,最初只有寵物美容服務和寵物買賣。後本店長加入更多服務,希望變得更多完化。

總站: 愛犬舍屯門
地點 :屯門新墟徑黃家圍132號一樓
營業時間: 12:00–19:00
電話預約 63136193

分店:愛犬舍旺角店
旺角西洋菜南街2A號銀城廣場2樓06室
電話:6313 6193
營業時間: 12:00–19:00

 

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

 

己有新主人

Whatsapp / TEL:(852) 63136193

MENU

LOVINGDOG.NET

LOVINGDOG.NET

服務項目